Vesbo Türkiye Yurt içi ve Yurt dışı Sertifikalı Altyapı Boru Sistemleri

Politikamız

MİSYONUMUZ

Bütün kaynaklarımızı verimlilik esası çerçevesinde kullanarak gerek yurt içi, gerekse global pazarlardaki müşterilerimize, iş ortaklarımıza en uygun bina içi ve altyapı plastik boru çözümleri sunmak.
VİZYONUMUZ

Türkiye’nin en büyük 5 boru üreticisinden biri ve boru üreticileri arasında ihracatta lider olmak.

KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Novaplast Plastik San. Ve Tic. A.Ş. olarak, tüm faaliyetlerimizde ISO 9001 Kalite, ISO 14001 Çevre, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri şartlarına ve yasalara uygun olarak sistemimizi sürdürmek ve sürekli iyileştirerek gerçekleştirmek hedeflerimiz arasındadır.
Çalışanlarımız, taşeron ve tedarikçilerimiz ile stajyerler, ziyaretçilerimiz ve yükümlü olduğumuz diğer ilgili taraflar (Belediye, çevre ve şehircilik, Sgk vb.) beklentileri değerlendirmeye alınarak çevre ve iş güvenliği bilinçlerini sürekli yüksek tutmak, olası tehlikeler ve etkiler için bilgilendirilmelerini sağlamak yöneticilerimizin öncelikli görevidir.
Bu kapsamda, kalite, çevre ve iş güvenliği politikamızın temel ilkeleri aşağıdaki gibidir.
• Müşteri tatmini ve isteği doğrultusunda, standartlarına uygun kaliteye sahip ürünü gerçekleştirmek ve zamanında teslim etmek, müşteri şikâyetlerini hızlı şekilde ele alıp çözüme kavuşturmak.
• İş güvenliğini sağlamak için imalat araç ve gereçleriyle, çalışanların kontrol ve denetimini etkin biçimde programlamak ve uygulamak, risk değerlendirmeleri yaparak bedensel yaralanma ve mesleki hastalıkları önlemek ve iş kazalarını önlemek, alınan önlemleri sürekli gözden geçirerek iyileştirmek, çalışanları bu konularda bilinçlendirmek.
• Acil durumlar için hazırlıklı olmak, ortaya çıkmasını önlemek ve olası acil durumda etkilerini ve tehlikelerini en aza indirmek için gereken planlama ve uygulamaları gerçekleştirmek, bu doğrultuda çalışanları bilinçlendirmek ve eğitmek, gerektiğinde yakın komşuları ve toplumu bilgilendirmek.
• Çevreyi koruma ilkesiyle atık oluşumunu önlemek ve atık miktarını azaltmaya yönelik kaynağında ayrıştırılması ve değerlendirilmesi, uygun şekilde bertarafını sağlamak, çevreye olan olumsuz etkilerini azaltmak, geri dönüşümlü malzeme kullanımına önem vermek.
• Teknolojik gelişmeler paralelinde, topluma ve çevreye karşı sorumluluklarımızın bilincini taşıyarak, tüm süreçlerimizi ve faaliyetlerimizi verimlilik ve etkinlik açısından optimize etmek, ürün ve süreçlerimizi sürekli iyileştirmektir.
Bu doğrultuda, gerek çalışanlarımız, gerekse tedarikçilerimiz ve müşterilerimize kadar tüm paydaşlarımızın üzerine düşen görevleri tam ve eksiksiz yapması için gereken işbirliğini sağlayacağız.

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ
• Şirketimiz ve iş süreçlerimiz kapsamında paydaşlarımız tarafından bizimle paylaşılan bilgi varlıklarının güvenliğini sağlamayı,
• Bilgi varlıkları üzerindeki olası riskleri tanımlamayı, değerlendirmeyi, ortadan kaldırmayı ve sürekli iyileştirmeyi,
• Gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda bilgi varlıklarımızı yönetmeyi ve süreç performanslarını ölçmeyi,
• Kapsam dâhilindeki tüm iş süreçlerimiz ve faaliyetlerimizde, bilgi güvenliği kaynaklı yaşanabilecek kesintileri en aza indirmeyi,
• Gerçek ya da olası tüm ihlalleri rapor etmeyi, ihlale sebep olan uygunsuzlukları tespit ve tekrarını engelleyici önlemleri almayı, bilgi güvenliği bilincini sağlamak ve arttırmak için tüm ilişkili süreç sahiplerine ve çalışanlarına gerekli ve nitelikli eğitimleri sağlamayı,
• Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal şartlara, mevcut standartlara ve 3. taraflar (iş ortakları, müşteriler, tedarikçiler) ile yapılan anlaşmalara göre Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi faaliyetlerimizi gerçekleştirmeyi, amaç ediniriz.

Revizyon Tarihi: 06.02.2018 Rev.06

Ürünler

İletişim

vesbo certification

Novaplast Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Otakcılar Cd. No.80 Eyüp / İstanbul / Türkiye Tel : +90 212 467 77 30 Fax: +90 212 467 77 38
Novaplast Plastik San. ve Tic. A.Ş.. Tüm hakları saklıdır.
www.vesbo.com { VESBO TÜRKİYE } info@vesbo.com

Bilgi Toplumu Hizmetleri