Vesbo Türkiye Yurt içi ve Yurt dışı Sertifikalı Altyapı Boru Sistemleri

Politikamız

MİSYONUMUZ
Bütün kaynaklarımızı verimlilik esası çerçevesinde kullanarak gerek yurt içi, gerekse global pazarlardaki müşterilerimize, iş ortaklarımıza en uygun bina içi ve altyapı plastik boru çözümleri sunmak.
VİZYONUMUZ
Türkiye’nin en büyük 5 boru üreticisinden biri ve boru üreticileri arasında ihracatta lider olmak.
KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ
Novaplast Plastik San. Ve Tic. A.Ş. olarak, tüm faaliyetlerimizde ISO 9001 Kalite, ISO 14001 Çevre, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri şartlarına ve yasalara uygun olarak sistemimizi sürdürmek ve sürekli iyileştirerek gerçekleştirmek hedeflerimiz arasındadır.
Çalışanlarımız ve dışarıdan gelen (taşeron, tedarikçi, stajyer vb.) ziyaretçilerimizin çevre ve iş güvenliği bilinçlerini sürekli yüksek tutmak, güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlamak, yöneticilerimizin öncelikli görevidir.
Bu kapsamda, kalite, çevre ve iş güvenliği politikamızın temel ilkeleri aşağıdaki gibidir.
• Müşteri tatmini ve isteği doğrultusunda, standartlarına uygun kaliteye sahip ürünü gerçekleştirmek ve zamanında teslim etmek, müşteri şikâyetlerini hızlı şekilde ele alıp çözüme kavuşturmak.
• İş güvenliğini sağlamak için, çalışanların kontrol ve denetimini etkin biçimde programlamak ve uygulamak, risk değerlendirmeleri yaparak tehlikeleri ortadan kaldırmak ve İSG risklerini azaltarak mesleki hastalıkları da önlemek, Çalışan temsilcilerimizin danışma ve katılımları ile alınan önlemleri sürekli gözden geçirerek iyileştirmek, çalışanları bu konularda bilinçlendirmek.
• Acil durumlar için hazırlıklı olmak ve olası acil durumda tehlikelerini en aza indirmek için tatbikatları gerçekleştirmek, bu doğrultuda çalışanları bilinçlendirmek ve eğitmek, gerektiğinde yakın komşuları ve toplumu bilgilendirmek.
• Atık miktarını azaltmak, atıkların kaynağında ayrıştırılmasını ve değerlendirilmesini yaparak uygun şekilde bertarafını sağlamak, çevreye olan olumsuz etkilerini azaltarak geri dönüştürülmesine ve kullanımına önem vermek.
• Teknolojik gelişmeler paralelinde, topluma ve çevreye karşı sorumluluklarımızın bilincini taşıyarak, tüm süreçlerimizi ve faaliyetlerimizi verimlilik ve etkinlik açısından optimize etmek, ürün ve süreçlerimizi sürekli iyileştirmektir.

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ
• Şirketimiz ve iş süreçlerimiz kapsamında paydaşlarımız tarafından bizimle paylaşılan bilgi varlıklarının güvenliğini sağlamayı,
• Bilgi varlıkları üzerindeki olası riskleri tanımlamayı, değerlendirmeyi, ortadan kaldırmayı ve sürekli iyileştirmeyi,
• Gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda bilgi varlıklarımızı yönetmeyi ve süreç performanslarını ölçmeyi,
• Kapsam dâhilindeki tüm iş süreçlerimiz ve faaliyetlerimizde, bilgi güvenliği kaynaklı yaşanabilecek kesintileri en aza indirmeyi,
• Gerçek ya da olası tüm ihlalleri rapor etmeyi, ihlale sebep olan uygunsuzlukları tespit ve tekrarını engelleyici önlemleri almayı, bilgi güvenliği bilincini sağlamak ve arttırmak için tüm ilişkili süreç sahiplerine ve çalışanlarına gerekli ve nitelikli eğitimleri sağlamayı,
• Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal şartlara, mevcut standartlara ve 3. taraflar (iş ortakları, müşteriler, tedarikçiler) ile yapılan anlaşmalara göre Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi faaliyetlerimizi gerçekleştirmeyi, amaç ediniriz

 

Ürünler

İletişim

vesbo certification

Novaplast Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Otakcılar Cd. No.80 Eyüp / İstanbul / Türkiye Tel : +90 212 467 77 30 Fax: +90 212 467 77 38
Novaplast Plastik San. ve Tic. A.Ş.. Tüm hakları saklıdır.
www.vesbo.com { VESBO TÜRKİYE } info@vesbo.com

Bilgi Toplumu Hizmetleri