Vesbo Türkiye Yurt içi ve Yurt dışı Sertifikalı Altyapı Boru Sistemleri

Kalite Güvence Sistemi

ÜRÜN PERFORMANS TESTLERi

 • BAĞLANTI YERLERİNİN SU SIZDIRMAZLIĞININ TAYİNİ
 • DARBE MUKAVEMETİ
 • ÇEMBER ESNEKLİĞİ
 • ÇEMBER RİJİTLİĞİ
 • EKYERİ MUKAVEMETİ TAYİNİ
 • KİLİT SIKILIĞI TAYİNİ
 • KİLİT YERİ ÇEKME MUKAVEMETİNİN TAYİNi

Hammadde-Yarı Mamul / Yardımcı Malzeme Test ve Kontrolleri

U-PVC profiller uygulanan muayene ve fiziksel testler

 • Görünüm ve Ölçü Kontrolleri (Üretim Süresince )
 • Vicat Yumuşama Sıcaklığının Tayini (TS EN 727)
 • Yoğunluk Tayini (TS 1310)
 • Kül Tayini (TS 3238)

Yapıştırıcılar İçin Uygulanan Testler

1- Görünüm
2- Viskozite
3- Çekme Testi
4- Akma Testi

Çelik Kuşak İçin Uygulanan Testler;

1- Metalik Malzemeler-Çekme Deneyi -(TS 138 EN 10002-1)
2- Metalik Malzemeler-Eğme Deneyi (TS 205 EN ISO 7438)
3- Karbon Tayini (TS 601 EN 10036)
2 – Spiral Sarımlı Boru ve Ek Parçaları

1- Ölçü ve Görünüş Kontrol,
2- Performans Kontrol Testleri;

a) Bağlantı Yerlerinin Su Sızdırmazlığının Tayini;

Standarda göre iki ucu uygun tapalarla kapatılan boru numunesinde uygulanan basınç sonunda sızdırma olup olmadığı kontrol edilir.

b) Darbe mukavemeti;

Belirli yüksekliklerden ve belirli sayılarda boru numunesi üzerine ağırlık düşürülmesi sonunda kırılma olup olmadığı kontrol edilir.

c) Çember Rijitliği;

Boru çap ve tiplerine göre formüller yardımıyla uygulanacak deney kuvveti sonunda esneme miktarının belirtilen değerleri karşılayıp karşılamadığı kontrol edilir.

d) Ek Yeri Mukavemetinin Tayini;

Boru ek yerine uygulanan deney kuvveti neticesinde ayrılma olup olmadığı kontrol edilir.

e) Kilit Sıkılığı Tayini;

Uygulanan deney kuvveti sonunda kilit yerlerinde ayrılma olup olmadığı kontrol edilir.

f) Kilit yeri Çekme Mukavemetinin Tayini;

Hazırlanan Deney Numuneleri çekme kuvvetine tabi tutulduğunda kilit yerlerinin uygulanan kuvvete dayanıp dayanmadığı kontrol edilir.

g) Çember Esnekliği;

Boru numuneleri deneye tabi tutulduğunda boru yüzeylerinde çatlama, lokal çökme, kilitte açılma olup olmadığı kontrol edilir.

Yukarıdaki testleri geçemeyen hiçbir ürün müşteriye teslim edilmez. Üretim sırasında tüm borular ve ekleme parçaları %100 göz kontrolünden geçer.

Ürünler

İletişim

vesbo certification

Novaplast Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Otakcılar Cd. No.80 Eyüp / İstanbul / Türkiye Tel : +90 212 467 77 30 Fax: +90 212 467 77 38
Novaplast Plastik San. ve Tic. A.Ş.. Tüm hakları saklıdır.
www.vesbo.com { VESBO TÜRKİYE } info@vesbo.com

Bilgi Toplumu Hizmetleri